Medemblik komt met richtlijnen waar Tiny Houses aan moeten voldoen

MEDEMBLIK – Het moet de redding zijn voor de grote woningnood in Nederland en ook in de gemeente Medemblik, Tiny Houses, huizen van slechts enkele vierkante meter waarin tot maximaal 2 personen gewoond kan worden op een kleine grondoppervlakte. Tiny Houses zijn goedkoop in aanschaf en zijn veelal gemaakt van materiaal die een hoge mate van circulariteit kennen en worden daarnaast vaak natuur-inclusief ingericht waardoor de lokale biodiversiteit en natuurwaarden hier geen hinder van ondervinden.

De gemeente staat alleen woongemeenschappen toe om te wonen in Tiny Houses. Dit is een woonvorm waarbij de bewoners beschikken over een zelfstandige woning met daarnaast gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen. De bewoners behouden hun zelfstandigheid en privacy in de eigen woning, maar zijn daarnaast bereid tot een bepaalde mate van gemeenschappelijkheid. Dit uit zich in het samen beheren en gebruiken van gemeenschappelijke voorzieningen en het organiseren van activiteiten.

Om dit allemaal in goede banen te leiden heeft de gemeente Medemblik nu richtlijnen opgesteld waaraan een Tiny House moet voldoen om in te kunnen wonen. Zo stelt de gemeente Medemblik dat Tiny Houses enkel voor woongemeenschappen zijn toegestaan, dus met meerdere eigenaren op 1 locatie meerdere Tiny Houses plaatsen, moeten de bewoners ook lid zijn van een coöperatieve vereniging die aan is gesloten bij het Tiny House concept en de bijbehorende doelen in haar statuten heeft laten vastleggen. De omvang van kleinschalige clusters is minimaal 3 en maximaal 12 Tiny Houses met ieder een vloeroppervlakte van maximaal bruto 50 m² en met een maximale inhoud van 200 m².

De hoogte van een Tiny House mag maximaal twee bouwlagen bedragen met een maximale nokhoogte van 6 meter, daarnaast is de maximale oppervlakte van het woonperceel gesteld op 60 m² waarbij het maximale oppervlakte van de privétuin wordt berekend door het bruto oppervlak van het Tiny House af te trekken van het woonperceel. Een luifel boven de tuin en/of terras is ook toegestaan maar wel onder voorwaarden. Kelders zijn niet toegestaan.

Over de locatie waar Tiny Houses mogen worden geplaatst zegt de gemeente Medemblik dat Tiny Houses in zowel bestaand stedelijk gebied als in landelijk gebied mogen worden gebouwd maar Tiny Houses mogen niet op erven van bestaande woningen worden geplaatst. Daarnaast moeten de Tiny Houses zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn, wel mag een Tiny House gebruik maken van de nutsvoorzieningen en is het uitgangspunt dat men het gebruik van afvalcontainers op één centrale plaats op het perceel heeft staan.

Ook stelt de gemeente Medemblik eisen aan de gebruikte materialen van een Tiny House, zo mogen enkel hout of andere duurzame materialen die passen in de natuurlijke omgeving worden gebruikt, felle kleuren of wit zijn niet toegestaan.

De clusters waarin Tiny Houses mogen worden gebouwd moeten een minimale onderlinge afstand van 5 meter hebben dit in verband met de brandveiligheid. Op het terrein waar de Tiny Houses worden gebouwd mag één gezamenlijk bijgebouw voor gemeenschappelijke spullen van maximaal 4 meter hoog worden gerealiseerd waarvan de maximale vloeroppervlakte wordt berekend door het aantal Tiny Houses te nemen en die te vermenigvuldigen met 3 m². Ook is een gezamenlijke kas van maximaal 3 meter hoog toegestaan, hier gelden wel aparte voorwaarden voor.

Op de locatie waar Tiny Houses worden gebouwd moet ook één gezamenlijke parkeerplaats worden gerealiseerd.

Het gebruik of de koop van de grond tussen de gemeente en initiatiefnemers van de Tiny Houses moet worden vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst. Het is de bedoeling dat de initiatiefnemers zich verenigen in een coöperatieve vereniging of een ander rechtspersoon voor de gemeenschap. Hierdoor wordt recht gedaan aan de doelgroep en ontstaat er één rechtspersoon en aanspreekpunt.

De rekening en risico van het totale plan wordt geheel gedragen door de initiatiefnemers. Hieronder valt ook het maken van afspraken over onderhoud, schoonhouden en overlast. Het uitgangspunt is dat de rechtspersoon voor de gemeenschap de afspraken over onderhoud, schoonhouden en overlast regelt en vastlegt. Hierdoor wordt verpaupering en overlast voorkomen.

2 gedachten over “Medemblik komt met richtlijnen waar Tiny Houses aan moeten voldoen

 1. Tiny houses zijn leuk
  Alleen denk ik niet dat gemeente hier locaties voor laat toewijzen,
  Daarnaast is er helemaal geen woning nood als gemeente is naar burgers kijkt
  Meeste huizen zijn niet te betalen
  Huizen die wel vrijkomen gaan vaak naar vluchtelingen of iets in die richting

  Daarnaast is het zo dat er heel veel alleen staande oudere wonen in Medemblik die graag hun huis willen geven aan een grotere familie
  Dit kan wel maar dan moeten ze dubbel zoveel huur betalen voor een veel kleinere woning

  Dus deze mensen gaan niet weg

  Maar om even terug te komen op het Tiny House idee

  Indien dit ooit echt komt mits daar plaats voor wordt gemaakt, en betaalbaar
  Dan wil ik wel helpen met bouwen☺️

 2. hoi Sylvester
  die plek is er al op de tuinstraat in Zwaagdijk
  je bent altijd welkom om te helpen
  ook zijn er nog wat plekken vrij

Reacties zijn gesloten.