Besluit verbod te koop aanbieden voertuigen gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent het aanwijzen van wegen waarop het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen (Aanwijzingsbesluit verbod te koop aanbieden voertuigen gemeente Medemblik 2023)

Burgemeester en wethouders van Medemblik,

Overwegende dat, het op grond van het gestelde in artikel 4:2 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Medemblik 2023 (verder Apv), zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 23 februari 2023, verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen op de door ons college aangewezen wegen of weggedeelten;

overwegende dat, het parkeren met bovengenoemd doel binnen de gemeente Medemblik buitensporig is met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte en de aanwezige parkeerproblematiek;

besluiten:

  • 1.alle wegen binnen de gemeente Medemblik aan te wijzen als wegen waarop het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen;
  • 2.te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na bekendmaking daarvan en onder intrekking van Aanwijzingsbesluit verbod te koop aanbieden voertuigen Medemblik, zoals vastgesteld op 19 september 2020;
  • 3.dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit verbod te koop aanbieden voertuigen gemeente Medemblik 2023.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Medemblik op: 6 juni 2023

Loading