Besluit aanvraag Alcoholwet vergunning commercieel voor Ruitenberg en Rustenburg Horeca aan de Heemraad Witweg 2 in Hauwert

U kunt tot 17 april 2024 een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning kappen sierpeer met herplantplicht Langeland Midwoud

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak.

Besluit aanvraag omgevingsvergunning kappen drie schietwilgen Flevosingel Medemblik

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Besluit omgevingsvergunning kappen sierpeer Langeland 12 Midwoud 

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum

Besluit omgevingsvergunning kappen linde op Gouw voor 9-16 Opperdoes

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Besluit aanvraag evenementenvergunning voor het houden van United 4 op 13-04 en 14-04-2024, Vooroever 1 in Medemblik

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Besluit verbod te koop aanbieden voertuigen gemeente Medemblik

Het verboden is een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen

Dit jaar besluit vliegveld Lelystad en laagvliegroutes over West-Friesland

WEST-FRIESLAND – Het nieuwe kabinet onder leiding van Premier Mark Rutte gaat nog dit jaar een besluit nemen over het wel of niet openen van vliegveld Lelystad voor chartervluchten om…