Beslissing buitendijksparkeren Medemblik uitgesteld naar begin 2024

De gemeente Medemblik streeft er nu naar om de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan uiterlijk in november klaar te hebben