Woonvisie Medemblik, veel ideeën voor de gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – Tijdens de ‘Avond van het Wonen’ op 5 oktober bruiste van de ideeën voor het maken van de ‘woonvisie 2024-2029’ voor de gemeente Medemblik. Er was vooral een grote roep om woningen bij te bouwen en hierbij specifiek aandacht te besteden aan starters en ouderen. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan onder andere het beter benutten van de huidige woonruimte en het verduurzamen en vergroenen van bestaande woningen en woongebieden.

Ophalen van informatie

Om te komen tot een goede en maatschappelijk breed gedragen woonvisie is de gemeente drie maanden geleden begonnen met het ophalen van zoveel mogelijk informatie. Zo kwam er een woonbehoefteonderzoek en een bewonersenquête, maar ook zijn er veel gesprekken gevoerd met de meest betrokken partijen zoals ontwikkelaars, huurdersraden, woningcorporaties en zorgorganisaties. In de Theaterkerk in Twisk kwamen al deze partijen bij elkaar om de laatste ideeën voor de woonvisie te bespreken.

Lees ook: Medemblik roept hulp inwoners in voor opstellen van de woonvisie

Tekst gaat verder onder de foto

Kleinere en goedkopere woningen in de gemeente Medemblik

Uit het woonbehoefteonderzoek komt naar voren dat het aantal huishoudens in de gemeente voorlopig nog zal toenemen, vooral door de toename van het aantal kleine huishoudens in combinatie met een steeds ouder wordende bevolking. De gemeente heeft dan ook vooral behoefte aan kleinere en goedkopere woningen. Dit beeld wordt bevestigd door de uitkomsten van de enquête onder inwoners. Deze enquête is bijna 500 keer ingevuld en maakt duidelijk dat veel inwoners overwegen te verhuizen en hierbij vooral kijken naar kleinere woningen zowel in de koop als de huur en dan vooral levensloopbestendig.

Woonvisie

Op basis van alle opgehaalde informatie gaat de gemeente nu aan de slag met het schrijven van de woonvisie, die uiteindelijk in het eerste kwartaal van 2024 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Ondertussen blijft de gemeente hard doorwerken aan het realiseren van nieuwe woningen, met als doel 1650 woningen toe te voegen in de periode 2023-2029.