Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en realiseren van een extra woning in een rijksmonument aan de Dokter de Vriesstraat 6 in Benningbroek 

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend. De definitieve omgevingsvergunning wijkt dan ook niet af van het ontwerp.

Voormalige, huidige en nieuwe bestuursleden van dorpshuis De Vang Benningbroek in het zonnetje gezet 

Voorzitter Remco Bouma en penningmeester Margreeth Irgolitsch-Gorter zijn gestopt.

Jeugdige criminelen op roverspad in Benningbroek/Sijbekarspel

Heeft u ook een videodeurbel of een buitencamera hangen, bekijk de beelden, mochten deze 2 jongens daar ook op staan deel de beelden met de politie.

Aanvraag omgevingsvergunning een extra woning in rijksmonument Dokter de Vriesstraat 6 in Benningbroek

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 17 november 2023 voor zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van negentien essen, Nieuweweg in Benningbroek en Westeinderweg in Wognum

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Wethouder Yannick Nijsingh op bezoek bij Kinderopvang BAM Benningbroek

Vanuit de gemeente wordt gestimuleerd om op scholen en kinderopvanglocaties water te drinken i.p.v. drankjes met (veel) suiker.

Medemblik gaat niet meewerken aan Energiepark Benningbroek voor opwekking groene waterstof

de gemeente niet onnodig veel landbouwgrond inzetten voor het opwekken van duurzame energie.

Medemblik verleent vergunning voor bouw woning Ganker 4e Benningbroek

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Aanvraag vergunning voor plaatsen van een loopbrug, nabij Nieuweweg 2 in Benningbroek

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Aanvraag vergunning herbouwen en vergroten van het bedrijfspand, Tuinstraat 26 Benningbroek

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): het bouwen van een bouwwerk

Herinrichting Benningbroek/Sijbekarspel flink duurder door stijgende kosten

kosten zoals materialen die flink duurder zijn geworden maar ook loonkosten