Roel Braaksma: “ik heb geen vertrouwen meer in de projectontwikkelaar MAZ, geef het project maar terug”

MEDEMBLIK – Roel Braaksma (GemeenteBelangen) is de projectontwikkelaar die het project Medemblik aan Zee (MAZ) aan de Dam in Medemblik zou gaan ontwikkelen meer dan beu. Het project loopt al jaren vertraging op en de vergunning is ook al lang vergeven.

In vragen aan het college zegt Braaksma: ‘Wij willen de stukken betreffende MAZ Dam 4 te Medemblik opvragen vanuit de organisatie en u verzoeken deze ter inzage te leggen bij de griffie. Het betreffen de complete ondertekende stukken betreft de koopovereenkomst die MAZ aangegaan is met de gemeente Medemblik incl. de toevoeging van het extra addendum. Eventuele inclusief vertrouwelijke stukken of mails. Ook de stukken en afspraken die zijn vastgelegd, betreffende een eventuele boeteclausule op dit project die in februari 2022 zou moeten zijn ingegaan. Is er een boeteclausule van toepassing op dit project, per dag, week of per maand? En zit er ook een maximum boete bedrag op?

Lees ook: Hoe staat het nu met Medemblik aan Zee(MAZ), gaat er nog wel gebouwd worden?

In 2017 liet Roel Braaksma al weten dat wat hem betrof het college de projectontwikkelaar van het project ging afhalen. Een jaar eerder probeerde de projectontwikkelaar om de plannen dusdanig aan te passen dat er niet veel meer van het oorspronkelijk plan overbleef, het plan waarmee de projectontwikkelaar de inschrijving mee wist te winnen.

Geef maar terug

Braaksma is duidelijk wat de projectontwikkelaar betreft, ‘De gemeente Medemblik sleept hij voor de rechter over projecten waar hij niet bij betrokken is, en dit laat hij maar links liggen, wat mij betreft komt het project weer terug in handen van de gemeente en dan naar een projectontwikkelaar kijken die wel daad bij woord voegt.