Woningstichting Het Grootslag ziet door toename kwetsbare huurders vaker overlast door verward gedrag

WERVERSHOOF – Woningstichting Het Grootslag ziet deze toename vooral doordat kwetsbare huurders die ook zorg nodig hebben in woonwijken gaan wonen en bij deze groep zie je volgens Het Grootslag vaker overlast door verward gedrag.

Maar niet alleen deze groep huurders geeft overlast, in 2022 heeft Het Grootslag 119 meldingen van overlast ontvangen en 28 constateringen van tuinoverlast door medewerkers van het team leefbaarheid die niet door huurders waren gemeld. De meeste meldingen die binnenkwamen ging over tuinoverlast.

Het Grootslag is met 129 huurders in gesprek gegaan en zo nodig met een aanpak in de vorm van overlastmaatregelen, en zelfs in een aantal kwesties moest de rechter er aan te pas komen.