Westfriese jongeren drinken nog steeds op vroege leeftijd, teveel alcohol en te vaak alcohol

WEST-FRIESLAND – Ondanks de resultaten die ICOAD (In Control of Alcohol en Drugs) de afgelopen 10 jaar in Westfriesland heeft bereikt, blijft het alcohol- en drugsgebruik door jongeren een onderwerp dat constante aandacht nodig heeft. Zo tonen de cijfers aan dat jongeren in Westfriesland nog steeds gemiddeld te vroeg drinken, te vaak drinken en te veel drinken met alle gevolgen van dien. Daarnaast tonen de cijfers aan dat oudertolerantie toeneemt (dit zijn ouders die het toestaan dat hun kind vóór hun 18e jaar drinkt). Verder wordt de NIX18-regeling niet door alle alcoholverstrekkers even nauw nageleefd. Ook is bingedrinken populair onder jongeren tot 25 jaar.

Lees ook: Column Claudia Selders-Kroezen: ‘Drugs en Drank’

Sinds 2008 werken de regiogemeenten in Westfriesland met veel passie en daadkracht aan het terugdringen van het aantal jongeren dat op jonge leeftijd te veel en te vaak alcohol drinkt en/of drugs gebruikt. Aanleiding voor de regionale aanpak is de gemeentegrensoverschrijdende terugkerende problematiek die voortvloeit uit alcohol- en drugsmisbruik. De samenwerkingspartners bij deze aanpak zijn onder andere GGD Hollands Noorden en Brijder Jeugd. De gekozen ketenaanpak bestaat uit preventief beleid gericht op jongeren, ouders en hun sociale omgeving en het creëren van bewustwording als communicatiestrategie. Deze aanpak is effectief gebleken, werd lokaal ingezet en heeft veel kennis en ervaring opgeleverd.

Lees ook: Gemeente Medemblik telt 40 personen die verdacht worden van drugshandel, 33% daarvan heeft ook familie die in de drugshandel zit

Drugsgebruik onder jongeren blijft ook een punt van zorg

Met name omdat er trends opduiken zoals bijvoorbeeld lachgas, waar niet meteen een antwoord of remedie op is. Dat vraagt om een goede afstemming tussen de ambtenaren, bestuurders en ketenpartners op lokaal en (boven)regionaal niveau.

Verminderen overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik

Lees ook: Column Claudia Selders-Kroezen: ‘Stop met snus! Of liever nog, begin er niet aan… ‘

Om te komen tot een vermindering onder de jongeren van overmatig alcohol- en drugsgebruik wil In Control of Alcohol en Drugs o.a. de NIX18 norm strakker gaan hanteren voor jongeren onder de 18 jaar, maar ook moet bij ouders en opvoeders het bewustzijn moet worden creëert dat zij een voorbeeldfunctie vervullen richting hun kinderen. Een goed/slecht voorbeeld doet volgen.

Lees ook: Meer minderjarigen kunnen nog steeds vrij simpel alcohol kopen in winkels en in kantines