Gedempt Achterom Medemblik gaat op de schop, bewoners mogen uit 2 opties kiezen

MEDEMBLIK – De openbare ruimte van het Gedempt Achterom in Medemblik is aan groot onderhoud toe. De technische staat van de straat is matig: de verharding is verzakt, de bomen geven wortelopdruk en de riolering dient vervangen te worden om te anticiperen op toekomstige klimaatveranderingen. Ook de ruimtelijke kwaliteit is onder de maat.

Reeds in 2020 stelde het college de projectopdracht vast. Sindsdien werkt het projectteam van de gemeente, samen met een landschapsarchitect aan een nieuw ontwerp voor het Gedempt Achterom. Er zijn diverse stappen gezet: waaronder een buurt-enquête, een duurzaamheidssessie, het opstellen van een programma van eisen en het uitvoeren van diverse onderzoeken. Daarnaast zijn er diverse overleggen geweest met onder andere het interne projectteam, de klankbordgroep en welstandcommissie.

Deze variant lijkt op de huidige situatie. In het midden van de straat zijn parkeervakken en rondom een weg en trottoir. Ondergronds is meer ruimte voor het tijdelijk bergen van regenwater en verbeterde groeiomstandigheden voor bomen. Het aantal parkeervakken blijft gelijk met de huidige situatie (totaal circa 79 parkeervakken, in de huidige situatie zijn er 70 parkeervakken +/- 10 plekken langs de rijbaan). Qua materiaalgebruik wordt aangesloten op het materiaal zoals gebruikt op het Koningshof (gebakken materiaal, hardstenen banden, nostalgische straatlantaarns).

In deze variant wijzigt de indeling. Het Gedempt Achterom wordt (gedeeltelijk) een eenrichtingsweg voor autoverkeer om zo ruimte te maken voor meer verblijfskwaliteit en groen en water. Er komt een element in de vorm van een gracht terug in het straatbeeld. Deze gracht krijgt de functie van waterberging, met een groene uitstraling. De noordzijde van de straat is bestemd voor langzaam verkeer. De zuidzijde voor autoverkeer en parkeren. Het aantal parkeervakken daalt flink ten opzichte van de huidige situatie (56 parkeervakken t.o.v. 70 parkeervakken en +/- 10 plekken langs de rijbaan nu).

Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Tekst gaat verder onder de advertentie
Toekomstgericht

De meerderheid van de klankbordgroep stemt in met de variant “beheer en parkeren, omdat het zorgt voor een netter en groener beeld van de straat en parkeren nog steeds voldoende mogelijk is. Verschillende leden van de Klankbordgroep steunen het ontwerp echter niet. Zij hebben bijvoorbeeld aangegeven dat meer groen juist gewenst is, dat het jammer is dat de auto zo veel ruimte en aandacht krijgt, maar ook dat ze een meer van de historie van de straat in het ontwerp willen terugzien. De variant “toekomstgericht” vindt de klankbordgroep mooi, maar alleen realistisch als er op korte afstand parkeerplaatsen worden gerealiseerd ter compensatie van de parkeervakken die van het Gedempt Achterom verdwijnen.

De welstandscommissie heeft ook een preadvies gegeven over beide varianten. Over de variant “beheer en parkeren” geeft de welstandscommissie aan het schuine parkeren erg onrustig en opvallend te vinden in het straatbeeld. Dit opnieuw toepassen geeft volgens de welstandscommissie geen kwalitatieve meerwaarde. Over de variant “toekomstgericht” geeft de welstandscommissie verheugt te zijn dat een deel van het water en het oorspronkelijke straatbeeld terugkomt in het ontwerp. Dit in combinatie met oplossingen voor de wateropgave, biodiversiteit en parkeren.

College kiest voor variant 1

De resultaten van deze besprekingen zijn door het college afgewogen bij de keuze welke variant verder uitgewerkt gaat worden. Uiteindelijk is door het college gekozen voor Variant 1 Beheer en Parkeren. De keuze voor deze variant is voornamelijk gebaseerd op het gebrek aan draagvlak vanuit de omgeving om parkeerruimte in te ruilen voor ruimte voor duurzame en ruimtelijke kwaliteit.

Inspraak

Het voorlopig ontwerp is door het college vastgesteld en vrij gegeven voor participatie/inspraak door bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Dat houdt in dat de omgeving in de gelegenheid wordt gesteld om zijn/haar reactie te geven op het voorlopig ontwerp. De binnen gekomen reacties worden vervolgens afgewogen en verwerkt in het definitief ontwerp.

Informatieavonden

De gemeente Medemblik gaat voor de omwonenden een informatiebijeenkomst waarin het voorlopig ontwerp wordt toegelicht en bezoekers organiseren, tijdens deze informatiebijeenkomst hebben de bewoners van het Gedempt Achterom de mogelijkheid om te reageren op de plannen.

De uitnodiging zal via een huis-aan-huis brief en via de sociale media worden verzorgd.

5 gedachten over “Gedempt Achterom Medemblik gaat op de schop, bewoners mogen uit 2 opties kiezen

  1. Ik ga het liefst voor optie 2, maar waar laten wij dan de auto’s? Er komen meer en meer auto’s hier te staan, en vaak van de bewoners zelf, eigen auto, bedrijfsauto, auto’s van de kinderen.. Gooi het aanbouw van het stadhuis maar plat en maak daar parkeerplaatsen met 10 oplaadpalen. groot probleem opgelost.

  2. Iets met een ondergrondse parkeergarage om zo de gigantische parkeerdruk in deze wijk op te lossen zit er niet in? Er gaat ook helemaal niets naar Medemblik….

  3. Parkeerverbod voor iedereen die niet aan het Gedempt Achterom woont. En maximaal 2 auto’s per gezin parkeren. De rest zet hem maar ergens anders neer, zeker die bedrijfsbusjes .

  4. Maak de binnenstad leefbaar, geef vergunningen uit: één auto per adres, werkbussen op een afgesloten parkeerplaats,
    Ga handhaven, groet Kees Bouman

  5. Het Gedempt Achterom is op dit moment een heel lelijke straat, terwijl er prachtige huizen staan. Komende vanaf de Nieuwstraat, zie je direct al een verzameling afvalcontainers aan de kop van de straat: een slecht begin. Het zou mooier zijn die wat verderop weg te werken zodat je niet onmiddellijk het idee krijgt een bevoorrading- / afvoerstraat in te rijden. Verder zijn er vooral langs de rijbaan aan de kant van de Oosterhaven veel ‘blinde muren’: erfafscheidingsmuren en schuren en loodsen zonder ramen en met deuren zonder ramen. Dat geeft deze kant van de straat ook een onvriendelijk gezicht. Variant 1 verandert nagenoeg niks aan de huidige situatie en geeft naar mijn idee geen kwalitatieve verbetering. Variant 2 zou de weg veel mooier maken, passend bij een historisch straatje. Het verlies aan parkeerplekken is alleen wel een fors probleem. Het zou mooi zijn als de gemeente een van de grotere schuren / garages zou kunnen bemachtigen, waarna daar een luxe appartementencomplex met ondergrondse parkeergarage met extra parkeerplekken om het verlies van de ongeveer 25 parkeerplekken langs de straat te compenseren gebouwd zou kunnen worden door een ontwikkelaar. Dit zou ondergronds parkeren financieel beter mogelijk maken. Maar of het ook echt financieel rond te breien is, eventueel met subsidie vanuit de gemeente, durf ik niet te zeggen.

Reacties zijn gesloten.