VVD Medemblik: ‘snijden in de hoeveelheid zorgaanbieders om de financiën weer in het gareel te krijgen’

MEDEMBLIK – Vandaag kwam het bericht dat het Rijk vanaf 2026 haar betalingen aan de gemeenten in Nederland drastisch gaat korten, waar een gemeente van rond de 50.000 inwoners nu nog 137 euro per inwoner krijgt zal dat in 2026 worden teruggebracht naar 47 euro per inwoner, voor een gemeente als Medemblik al snel een strop van enkele miljoenen euro’s.

Ook de grote problemen op het sociaal domein zorgen ervoor dat de gemeente Medemblik dieprode cijfers schrijft in haar begroting en deze zullen pas na 2024 weer voorzichtig aan positief gaan worden. Maar met het bericht van het korten op de inkomsten vanuit het Rijk blijft de kans aanwezig dat de gemeente Medemblik aan het handje van de provincie haar begroting voor 2026 zal moeten maken.

Jack Stam

Jack Stam, fractievoorzitter van de VVD in Medemblik: “De gemeentelijke uitgaven stijgen en de bijdrage vanuit het Rijk dalen. Dit moet in ieder geval gerepareerd worden op termijn. De gemeente Medemblik staat voor grote financiële uitdagingen. VVD roept en geeft middels moties/amendementen al jaren aan dat er moet worden bezuinigd in het sociaal domein middels een taakstelling door bijvoorbeeld te snijden in het aantal zorgaanbieders (160). Gelukkig landt dit steeds meer bij andere partijen.

Ook meer investeren in woningbouw dat levert op termijn geld op en meer inwoners. Ook dienen wij een kerntakendiscussie te voeren zodat wij (raad en inwoners) kunnen bepalen welke voorzieningen er noodzakelijk zijn in de diverse kernen.

Wij wensen de onderhandelaars over de nieuwe coalitie veel wijsheid toe.

Lees ook: Financiële toekomst gemeente Medemblik in duister gehuld, ‘Ravijnland’ in zicht

Lees ook: Gemeenteraad moet zware beslissingen nemen, waar gaat op worden bezuinigd