Financiële toekomst gemeente Medemblik in duister gehuld, ‘Ravijnland’ in zicht

MEDEMBLIK – Niemand die het weet hoe de financiële toekomst van de gemeente Medemblik er na 2026 gaat uit zien. Tot die tijd komt er vanuit het Rijk nog veel geld richting de gemeenten in Nederland maar na 2026 krijgen de gemeenten bijna 100 euro minder per inwoner, van 137 euro naar nog maar 47 euro… Het maken van een voorjaarsnota zal dan heel moeilijk gaan worden.

De gemeenten in Nederland hebben de duistere toekomst ook al een naam gegeven, ‘Ravijnland’ omdat veel gemeenten door Rutte IV het ravijn in gaan worden geduwd volgens de Nederlandse gemeenten. Het kabinet schort de zogeheten opschalingskorting op, een zeer omstreden bezuiniging, waardoor de gemeenten t/m 2025 hun inkomsten met bijna 2.5 miljard zien stijgen.

Maar in 2026 zal de klap gaan komen, de website binnenlandsbestuur.nl schrijft: “Maar dan. Het jaar erop, in 2026, vallen die baten sterk terug naar 840 miljoen euro omdat het kabinet in het coalitieakkoord aangaf niet over het eigen graf heen te willen regeren. Voor een gemiddelde gemeente met 50.000 inwoners betekent dat een neerwaartse bijstelling van 4,5 miljoen euro. Ofwel: in plaats van 137 euro per inwoner, nog maar 47 euro per inwoner. En er zijn gemeenten met nog grotere nadeeleffecten als gevolg van een andere operatie: de herverdeling van het gemeentefonds per 2023.”

Rode cijfers, financiële problemen

De gemeente Medemblik staat, zoals bekend, er niet florissant voor met haar financiën, maar vanaf 2024 zullen de cijfers niet meer rood zijn maar zullen ze weer met de zwarte pen worden geschreven. Maar omdat ook de gemeente Medemblik vanaf 2026 te maken gaat krijgen met fors minder inkomsten vanuit het Rijk zal wederom de broekriem enkele gaatjes moeten worden aangetrokken en liggen stevige belastingverhogingen op de loer. Medemblik heeft nog geen nieuwe coalitie maar de onderhandelaars zullen toch ook zeker nu moeten gaan kijken hoe zij de financiële strop gaan opvangen.

Voorsorteren

Dat maakt het voor de pas gekozen gemeenteraden bijna onmogelijk om dit voorjaar een kadernota op te stellen die structureel sluitend is’, zegt gemeentefondsspecialist Dirk Jans van LIAS PAUW/Inergy tegen Binnenlands Bestuur. ‘Het is eigenlijk onmogelijk dan al een oplossing te hebben voor het ravijnjaar. Daarmee is niet alleen de kadernota niet structureel sluitend, maar ook de begroting 2023-2026 niet’, zegt Jans.

De gemeente Medemblik staat nu al onder verscherpte controle van de provincie en als de begroting niet sluitend wordt gemaakt dan loopt de gemeente Medemblik kans dat zij onder curatele komt van de provincie. Voor nu zitten de provinciale toezichthouders nog in de wachtstand en is het afwachten hoe de bal gaat rollen.

 

Loading