VVD Enkhuizen: Stop In 2026 Met HVC In West-Friesland

MEDEMBLIK – Over twee jaar, op 1 januari 2026 eindigt het huidige contract met HVC voor het ophalen van huisvuil in de gemeente Enkhuizen en de VVD fractie in Enkhuizen wil dat de gemeente Enkhuizen de samenwerking met HVC ter discussie gaat stellen. De VVD fractie wil dat er gekozen kan worden of de samenwerking met HVC moet worden voortgezet of dat er een andere afvalinzamelaar moet worden gekozen, en de VVD wil dit dat Westfries breed zien.

Volgens de VVD moet het uitgangspunt zijn dat de service omhoog moet en de kosten omlaag. De VVD vraagt dan ook aan het college van Enkhuizen of zij kennis hebben genomen van het manifest ‘Afvalinzameling voor Westfriese gemeenten: Goede dienstverlening en lagere kosten’. Maar ook of het college het manifest ondersteunt en een marktanalyse wil laten uitvoeren.

De VVD fractie wil verder weten of het college het eens is met de VVD fractie dat een gezamenlijke marktanalyse in Westfries verband efficiënter is en daarom bereid moet zijn dit met de overige gemeenten in West-Friesland op te pakken.

Lees ook: HVC en Medemblik starten proef met wasbare luiers

Opzeggen wil niet betekenen einde samenwerking

Volgend de VVD kan de overeenkomst met HVC gewoon worden opgezegd, omdat dit niet per definitie dan direct ook betekend dat de samenwerking wordt beëindigd. Volgens de VVD moet HVC de afvalkosten omlaag brengen zodat de afvalstoffenheffing voor de inwoners van de gemeente Enkhuizen kan worden verlaagd. De VVD wijst hierbij naar de gemeente Koggenland die al bezig is met een soortgelijk traject.

Recycletarief

De gemeente Medemblik werkt met het recycletarief en de laatste onderzoeken laten zien dat dit goed werkt, de hoeveelheid restafval is drastisch naar beneden gebracht en het afval wordt ook veel beter gescheiden door de inwoners van de gemeente Medemblik.

Al waren in het begin van de invoering van het recycletarief veel inwoners tegen deze manier van afvalinzameling door HVC, bang voor veel hogere kosten die net gegrond bleken te zijn.