Forse toename aantal boetes voor fatbikes en e-bikes, vaak opgevoerd

MEDEMBLIK – Volgens het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zijn er voor het eerst sinds de coronapandemie weer meer verkeersboetes uitgedeeld. Bij juridisch dienstverlener DAS steeg het aantal verkeersstrafzaken in 2023 fors ten opzichte van 2022. Van 500 in 2022 naar bijna 775 in 2023.

Oorzaak van de stijging is dat het steeds drukker wordt in het verkeer, maar een andere belangrijke oorzaak is dat bestuurders steeds vaker gevaarlijk, riskant en agressief rijgedrag vertonen. Ook is het aantal nieuwe voertuigen toegenomen. Er wordt tegenwoordig vaker gecontroleerd op niet toegestane e- steps en fatbikes of opgevoerde e-bike en opgevoerde wel toegestane fatbikes.

Meest genoemde redenen om bezwaar te willen maken

Rembrandt Groenewegen van DAS Rechtsbijstand: “De meest voorkomende redenen die ik voorbij zie komen om bezwaar aan te willen tekenen tegen een verkeersboete, is dat ontkend wordt dat de overtreding is begaan, maar ook dat men de boetebedragen te hoog vindt. Ook zie ik dat bestuurders zich niet schuldig voelen, omdat de overtreding niet expres is begaan. Tijdsduur wordt ook regelmatig genoemd. Men erkent de overtreding te hebben begaan, maar krijgen pas na enkele maanden of soms meer dan één jaar de sanctie thuisgestuurd.”

Agressief en gevaarlijk rijgedrag kan leiden tot schuld

Mensen zijn ongeduldiger, hebben minder begrip voor elkaar of moeten door drukte snel op de plaats van bestemming zijn. Groenewegen: “De meeste mensen weten wel dat dit rijgedrag een boete of andere strafrechtelijke gevolgen kan hebben, maar wat de meesten niet beseffen is dat gevaarlijk, riskant of agressief rijgedrag ook gevolgen kan hebben voor het aandeel eigen schuld en aansprakelijkheid als je betrokken raakt bij een verkeersongeval.