Verleende standplaatsvergunning Nesbos Onderdijk

ONDERDIJK – Verkopen van snacks tijdens de kofferbakmarkt op maandag 10 april, zondag 30 april, zondag 21 mei, maandag 29 mei, zondag 11 juni, zondag 2, 16 en 30 juli, zondag 13 en 27 augustus en zondag 10 september van 08.00 uur tot 16.00 uur

met verzenddatum 20-02-2023

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: Externe link: www.medemblik.nl/bezwaar.