Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers roept Inspectiedienst op om Veiligheidsregio aan de regels te laten houden

WERVERSHOOF/ABBEKERK – Nog steeds melden zich regelmatig brandweervrijwilligers aan die niets geloven van de belofte van de Veiligheidsregio om de brandweerposten niet weg te saneren of een andere status te geven. Marcel Dokter van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers wil nu dat de Inspectiedienst dat zij de Veiligheidsregio erop gaan wijzen dat de door de Veiligheidsregio gemaakte keuzes in strijd zijn met de wet.

De Veiligheidsregio zorgde in 2022 voor veel ophef door met het bericht te komen dat in Noord-Holland Noord diverse brandweerposten de deuren zouden gaan sluiten, o.a. die van Slootdorp en Ursem en de brandweerposten van o.a. Wervershoof en Abbekerk een andere invulling te geven zodat deze met minder brandweervrijwilligers zouden moeten gaan werken.

Marcel Dokter zegt in een reactie dat de plannen van de VRNHN niet alleen in het gebied waar het om draait tot veel onrust heeft geleid maar tot ver daar buiten, tot aan Kamervragen toe.

De Directeur Veiligheidsregio/Regionaal Commandant van de VRNHN stuurde op 3 oktober 2022 (bij hoge uitzondering) alle medewerkers een persoonlijke brief met o.a. een toelichting op de gesprekken op de posten en dat de opbrengst wordt besproken en afgewogen om uiteindelijk knelpunten in de brandweerzorg op te lossen. Daarnaast stuurde de directeur ook een brief aan de gemeenteraden over de voorgenomen organisatieveranderingen binnen de brandweer en het tijdpad voor de vernieuwing van het dekkingsplan,” schrijft Dokter in een brief aan de gemeenteraad van Medemblik.

Veranderopgave VRNHN

De Veiligheidsregio heeft ondertussen stappen weten te zetten in de ‘veranderopgave’ van de Veiligheidsregio, stappen die volgens Marcel Dokter er niet voor hebben gezorgd voor meer vertrouwen bij de brandweervrijwilligers in de Veiligheidsregio. Dat blijkt volgens Dokter ook uit het grote aantal brandweervrijwilligers uit deze regio die zich bij de vakvereniging hebben aangemeld.

Dokter: “De duiding van de resultaten van de dialoogsessies die de ingestelde klankbordgroep 20 december jl. van het management heeft ontvangen, geeft hen het gevoel dat hun ongerustheid niet serieus wordt genomen. De onzekerheid over de toekomst van de functie van hun brandweerkazerne dan wel het voortbestaan ervan, leidt tot grote ongerustheid en dalende motivatie. In het bijzonder voor de posten Slootdorp en Ursem. Uw brandweervrijwilligers hebben het gevoel dat het management blijft sturen op de uitvoering van de voorgenomen plannen op de ingeslagen, heilloze weg.”

Niet conform de wet

Volgens Dokter heeft de VBV de ontwikkelingen op de voet gevolgd en ziet geen mogelijkheid om de ongerustheid bij de mensen die dag en nacht klaarstaan weg te nemen, Dokter zegt dat vooral het doorzetten van de ‘innovatieve inzetconcepten’ hier debet aan zijn. De VBV wijst er dan ook op dat o.a. de inzet van brandweerassistenten in combinatie met een TS4 bij maatgevende incidenten in strijd is met de wet.

Dokter roept de gemeenteraad dan ook op om met het management van de Veiligheidsregio in gesprek te gaan om er voor te zorgen dat de brandweervrijwilligers niet worden weggejaagd maar juist weer gewaardeerd gaan worden en gewaardeerd te gaan voelen

Lees ook: