Share

Veiligheidsregio wil maart 2024 met nieuw dekkingsplan brandweer komen

MEDEMBLIK – Op dit moment is de Veiligheidsregio bezig met het bezoeken van alle brandweerposten in Noord-Holland Noord om input vanuit de posten op te halen en ook om het gesprek met de brandweermensen aan te gaan

Relevante rode draden

In een brief aan de gemeenteraden en brandweermensen in Noord-Holland Noord schrijft de Veiligheidsregio: “Nadat we alle posten hebben bezocht, beschouwen we de totale opbrengst en analyseren we welke rode draden relevant zijn voor meerdere posten of voor de gehele organisatie. Ook specifieke knelpunten op individuele posten maken we inzichtelijk. Zodra we de analyse op de totale opbrengst hebben afgerond, nemen we u mee in de bevindingen.

De totale opbrengst geeft input voor het te vernieuwen dekkingsplan. In het dekkingsplan staan voornamelijk de repressieve kaders van de brandweer, zoals de locaties van onze kazernes, de positie van onze (specialistische) voertuigen en onze wettelijke opkomsttijden.”

Belangrijk om landelijk proces te doorlopen

De Veiligheidsregio zal tijdens het tijdpad dat hieronder wordt aangegeven regelmatig overleg gaan voeren met de klankbordgroep ontwikkeling brandweer. Deze klankbordgroep is in oprichting en zal naast een afvaardiging van de vrijwillige brandweer ook afgevaardigde van de beroepsbrandweerorganisatie in Noord-Holland Noord.

De Veiligheidsregio zegt het belangrijk te vinden dat er een landelijk proces wordt doorlopen, enerzijds om de functie van Brandweerassistent een positie in het dekkingsplan te geven en anderzijds omdat de Regionaal Commandanten / Directeuren Veiligheidsregio hebben besloten dat een commissie ieder nieuw dekkingsplan gaat toetsen op grond van het Landelijke Uniforme Systematiek Dekkingsplannen.

Lees ook:

Totaal aantal keren gelezen: 86 keer, Aantal keren vandaag gelezen: 1 keer

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen