Brandweerposten Abbekerk en Wervershoof afgeslankt als de Veiligheidsregio haar zin krijgt.

De brandweerkazerne in Wervershoof straks overbodig?

MEDEMBLIK – De Veiligheidsregio gaat flink snijden in het takenpakket van veel brandweerkorpsen in Noord-Holland, onder de korpsen vallen ook die van Wervershoof en Abbekerk in de gemeente Medemblik, maar ook de posten in Berkhout en Blokker zullen worden gesaneerd en minder taken krijgen. De zestien gemeenten van de Veiligheidsregio moeten nog hun goedkeuring geven over deze plannen en het is nog maar de vraag of zij hiermee akkoord gaan.

Lees ook: Veiligheidsregio gaat voor ruim ruim 675.000 euro bezuinigen, vooral vrijwilligers de dupe

Eind 2021 stelde de SP fractie in de Tweede Kamer hier al vragen over aan de verantwoordelijke bewindspersoon. De SP is bang dat de bezuinigingen die kunnen oplopen tot ruim 1.4 miljoen euro de brandveiligheid in Noord-Holland Noord ernstig in gevaar gaat brengen. De toenmalige minister Grappenhaus stelde dat binnen de wettelijke kaders bepalen de besturen de ambities en het kwaliteitsniveau van de veiligheidsregio. Dit wordt vastgelegd in het regionale beleidsplan. Zij baseren zich daarbij op een regionaal risicoprofiel, dat onder verantwoordelijkheid van het bestuur in afstemming met de gemeenteraden tot stand komt. Als er minder middelen worden uitgegeven aan de brandweer hoeft dit niet direct invloed te hebben op de brandveiligheid. Middelen kunnen anders worden ingezet omdat er bijvoorbeeld meer risicogericht en informatie gestuurd wordt gewerkt.

In de vorige bezuinigingsronde in 2015 werd er al fors geschrapt in materieel bij de brandweer, zo werden 14 personeel/materieelvoertuigen, 17 motorspuitaanhangers, 35 dienstbussen/- auto’s, 11 tankautospuiten en 150 vrijwilligers wegbezuinigd. Oud-minister Grappenhaus liet in 2021 al eens weten dat het voor hem onwenselijk was dat brandweervrijwilligers stoppen vanwege bezuinigingen maar ook dat de Veiligheidsregio hem had laten weten dat de bezuinigingsmaatregelen voor 2022 vooral zijn gericht om de efficiëntie te verhogen en zeker niet in te grijpen op de taak van de brandweer.

Gemeenteraad witheet over graaicultuur Veiligheidsregio

In 2018 kreeg de Veiligheidsregio al flink van langs door de gemeenteraad van Medemblik toen duidelijk werd dat de Veiligheidsregio eerst 900.000 euro moest bezuinigen en aan de andere kant voor miljoenen euro’s extern personeel inhuurde. De fracties van de VVD, PvdA en PWF lieten toen weten dat zij wel klaar waren met het beleid van de Veiligheidsregio en het steeds verder verhogen van de verplichte gemeentelijke bijdrages aan de Veiligheidsregio.

Mark Raat (VVD) zei toen tegen de redactie: ‘De berichten over hoge kosten van externe inhuur bij de Veiligheidsregio roept vragen op. Vooral of de mensen binnen de Balkenende-norm zijn betaald willen wij beantwoord zien. Wij zullen de burgemeester als portefeuillehouder vragen om uitleg.

Maar ook Bert de Jong (PvdA) was niet mals over het beloningsbeleid bij de veiligheidsregio, tegen de redactie zei de Jong: ‘Ik ben onaangenaam verrast door de genoemde uitgaven bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor de inhuur van extern personeel, waarbij zelfs salarissen zijn uitbetaald boven de Balkenende-norm. In ons fractieoverleg van morgenavond zullen we hier zeker aandacht aanbesteden en met een fractiestandpunt komen.

Siem Zeilemaker van PWF geeft aan dat wat de PWF er donderdag niet voor een positieve zienswijze over de jaarrekening 2016 van de veiligheidsregio wordt gestemd. ‘ Nu blijkt, en ik kan het echt niet vinden in de stukken die wij als raad hebben gekregen, dat er de afgelopen jaren voor miljoenen aan adviseurs is uitgegeven. 9 miljoen in 3 jaar NB, terwijl er diverse brandweerkazernes zijn gesloten, bluswagens zijn afgestoten, duikgroepen afgeschaft, vrijwilligers aan de kant geschoven en ga zo maar door. Dit, terwijl de gemeente Medemblik, door een dubieuze manier van kostenverdeling, veel meer moest gaan betalen. Protesten haalden niks uit. “Gewoon” van boven opgelegd, want het moest allemaal beter worden.”Uiteraard” zitten er tussen deze adviseurs weer een aantal die dik boven de WNT norm ontvangen. Het argument zal wel weer zijn dat ze voor minder geen goede mensen kunnen krijgen. Hoe moet dat wel niet overkomen bij al die vrijwilligers die dag en nacht klaar staan voor onze veiligheid. Voor al het ambulancepersoneel, voor alle brandweermannen en vrouwen die letterlijk en figuurlijk voor ons door het vuur gaan. Echt schandalig. Ik ga in ieder geval tegen stemmen donderdag en roep alle raadsleden in Noord-Holland op hetzelfde te doen‘, zegt Zeilemaker in een reactie tegen de redactie.

Onrust onder brandweervrijwilligers

Onder de brandweervrijwilligers in Noord-Holland Noord is veel onrust ontstaan over weer een bezuinigingsronde binnen de Veiligheidsregio. Diverse vrijwilligers laten aan de redactie weten dat zij wel klaar zijn met de Veiligheidsregio. ‘Wij stellen ons leven in de waagschaal om anderen te redden en moeten nu oprotten terwijl het aantal personeel op het kantoor bij de Veiligheidsregio enkel groeit,

Ondertussen laat de Inspectie voor Justitie en Veiligheid weten dat zij de bezuinigingsplannen van de Veiligheidsregio scherp in de gaten gaat houden, maar is wel voorstander van de toekomstplannen van de Veiligheidsregio maar stelt daarnaast wel dat de veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord niet in gevaar mag komen. .

 

Loading

One thought on “Brandweerposten Abbekerk en Wervershoof afgeslankt als de Veiligheidsregio haar zin krijgt.

  1. Medemblik Praat | Brandweerposten Wervershoof en Abbekerk blijven hun huidige functie behouden 8 oktober 2022 at 09:31

    […] Brandweerposten Abbekerk en Wervershoof afgeslankt als de Veiligheidsregio haar zin krijgt. […]

Comments are closed.