Verordening werkgeverscommissie

gmb-2024-55920

Verordening tot intrekking van de hondenbelasting gemeente Medemblik

De belastingsoort hondenbelasting als bedoeld in artikel 226 van de Gemeentewet wordt afgeschaft met ingang van 1 januari 2024.

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Medemblik 2024.

De gemeente Medemblik heeft de lijkbezorgingsrechten voor de 19 openbare begraafplaatsen die binnen de gemeente Medemblik zijn vastgesteld.

Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Medemblik 2023

De belastingplichtige moet het medisch afval kunnen aantonen.

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen gemeente Medemblik 2023

MEDEMBLIK – De raad van de gemeente Medemblik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2022; gelet op de artikelen 220 tot en met…

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting gemeente Medemblik 2023

MEDEMBLIK – De raad van de gemeente Medemblik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2022; Gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; Besluit…

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing gemeente Medemblik 2023

MEDEMBLIK – De raad van de gemeente Medemblik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2022; Gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;…

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Medemblik 2023

MEDEMBLIK – De raad van de gemeente Medemblik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2022; Gelet op artikel 229 eerste lid, aanhef en…

Financiële verordening gemeente Medemblik 2023

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Medemblik 1e tranche

MEDEMBLIK – De raad van de gemeente Medemblik, gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 20 juli 2021; gelet op artikel 1.1 van…