Medemblik verleent vergunning voor herbouw woning Generaal de Wetlaan 9 Andijk

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Medemblik verleent vergunning voor bouw woning Tuinstraat 26 Medemblik

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders

Vergunning huisvesting 30 buitenlandse werknemers aan de Gerrit de Vriesweg Andijk

Het besluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 13 oktober 2023 voor zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Vergunning vervangen beschoeiing waterkering Oosterdijk 8 in Medemblik

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na datum van verzending bezwaar indienen. Kijk voor meer informatie hierover op de site van het hoogheemraadschap

Aanvraag vergunning voor bouwen van een vakantiehuisje Tempel 2 Opperdoes

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Aanvraag vergunning verbouwing kinderdagverblijf, Beukenlaan Twisk

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit

Medemblik verleent vergunning voor bouw woning Ganker 4e Benningbroek

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Medemblik verleent vergunning voor het houden van een oktoberfeest op 13 en 14 oktober Wervershoof

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak.

Medemblik verleent vergunning voor slopen muur en bijgebouw Oosterhaven 22

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Aanvraag vergunning voor plaatsen cameramasten transformatorstation Zwaagdijk-Oost

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Aanvraag vergunning vestigen kliniek, Graanmarkt 3 Zwaagdijk-Oost

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure.