Besluit aanvraag Alcoholwet vergunning commercieel voor Ruitenberg en Rustenburg Horeca aan de Heemraad Witweg 2 in Hauwert

De gemeente heeft op 6 maart 2024 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2024-00000078 voor een Alcoholwetvergunning op locatie Heemraad Witweg 2 in Hauwert. De vergunning is verleend.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Bezwaar

U kunt tot 17 april 2024 een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum.

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt / beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt. Meer informatie vindt u op www.medemblik.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar kunt indienen.