Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het slopen van gebouwen behorend bij de voormalige Verf- en Vernisfabriek op het perceel Oosterhaven 22 in Medemblik

De gemeente heeft op 2 februari 2024 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z2023-00001942 voor een omgevingsvergunning voor het slopen van gebouwen behorend bij de voormalige Verf- en Vernisfabriek op locatie Oosterhaven 22 in Medemblik te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken.  gmb-2024-56175