Medemblik niet langer onder verscherpt toezicht provincie voor o.a. toezicht en handhaving, tegengaan illegale bewoning nu prioriteit

Voor 2024 heeft de gemeente Medemblik zich 5 doelstellingen gesteld, zo gaat Medemblik scherper controleren in illegale bewoning, het verbeteren toetsen van evenementen, het terugdringen van lasten onder dwangsom, het…

Provincie ziet gezond huishoudboekje Medemblik, geen preventief financieel toezicht

De provincie heeft de financiën van de gemeente Medemblik onder de loep genomen en geconstateerd dat er op dit moment geen tekorten op de begroting zijn

Verkeersaso’s mogen straks enkel nog onder toezicht deelnemen aan het verkeer

Tijdens het tweeminutendebat over verkeersveiligheid aanstaande donderdag 13 april wordt door Kamerlid Daniël Koerhuis hierover een motie ingediend en het ziet ernaar uit dat een meerderheid in de Tweede Kamer…

Medemblik niet onder preventief toezicht provincie

De gemeente Medemblik kwam, net zoals vele andere gemeenten, zwaar in de problemen door o.a. de Wmo dat van het Rijk overging naar de gemeenten en waarop direct een bezuiniging…

Gedeputeerde Staten zijn voornemens om in te grijpen bij de gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – Dat staat in een vertrouwelijk verslag van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Zaal heeft afgelopen 7 juni een gesprek gehad met de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad…

Medemblik blijft onder repressieve toezicht provincie staan

MEDEMBLIK – Afgelopen 17 januari heeft de gemeente Medemblik een gesprek gehad met de provincie Noord-Holland, namens de gemeente Medemblik waren hier de wethouders van financiën (Dirk Kuipers), de gemeentesecretaris…

Westfriese gemeenten krijgen meer geld voor toezicht op gastouders

WEST-FRIESLAND – Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd extra middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor het toezicht op de gastouderopvang. Per 2022 wordt er structureel € 6,4 miljoen toegevoegd…