Medemblik blijft onder repressieve toezicht provincie staan

MEDEMBLIK – Afgelopen 17 januari heeft de gemeente Medemblik een gesprek gehad met de provincie Noord-Holland, namens de gemeente Medemblik waren hier de wethouders van financiën (Dirk Kuipers), de gemeentesecretaris en diverse ambtenaren bij aanwezig. Het ging vooral over het financieel toezicht naar aanleiding van het begrotingsproces en het initieel niet opnemen van nieuw beleid.
De gemeente Medemblik laat weten dat het een positief en eerlijk gesprek is geweest maar dat de provincie wel kritische noten heeft over het niet opnemen van nieuw beleid en dan vooral de aangegane verplichtingen en wettelijke taken. Wethouder Dirk Kuipers kreeg dan ook de vraag hoe dit proces is verlopen.

Zorgen over financiële positie gemeente Medemblik

De provincie Noord-Holland is vooral bezorgd over de slechte financiële positie van de gemeente Medemblik en wil dan ook weten welke visie de gemeente Medemblik heeft om hier uit te komen.  Volgens de gemeente Medemblik verdient het exploitatieresultaat aandacht om vanaf 2025 weer een positief beeld te laten geven.
Maar ook, zegt de gemeente Medemblik moet het weerstandsvermogen worden versterkt om weer boven de norm van 1 uit te komen en dat voor realisatie waarschijnlijk nog wel 10 jaar nodig is. Daar staat tegenover dat de solvabiliteit en schuldpositie van de gemeente Medemblik wel op orde is.

Begrip

Tijdens het overleg heeft de provincie aangegeven dat zij begrip heeft en dat er tijd nodig is voor herstel en dat zij daarom geen redenen zien om het repressieve toezicht te wijzigen. Wel wil de provincie aandacht in de begroting voor het opnemen van wettelijke taken en voor de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit en de actualisatie van beheerplannen.
Volgens de gemeente Medemblik moet de provincie het beeld krijgen dat Medemblik bewust bezig is met de problematiek en dat Medemblik ook de tijd moet krijgen voor herstel.
Over het ‘weglopen van het management, en het vernietigend rapport bestuurskracht’ heeft Medemblik aangegeven dat ook zij de zorg van de provincie delen in deze.

Loading