Share

Verkeersaso’s mogen straks enkel nog onder toezicht deelnemen aan het verkeer

MEDEMBLIK – “Ernstige verkeersovertreders die veelvuldig de fout in gaan en daarvoor ook zijn veroordeeld, moeten een monitoringskastje in hun auto krijgen om hun rijgedrag langdurig te kunnen monitoren,” zegt Ineke Sybesma directeur Fonds Slachtofferhulp. Tijdens het tweeminutendebat over verkeersveiligheid aanstaande donderdag 13 april wordt door Kamerlid Daniël Koerhuis hierover een motie ingediend en het ziet ernaar uit dat een meerderheid in de Tweede Kamer dit steunt.

De Kamer roept de minister op de Wegenverkeerswet te wijzigen, zodat het opleggen van verkeersmonitoring door de rechter mogelijk wordt gemaakt. En dat is hard nodig.

Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp

Want,” gaat Sybesma verder, “waarom beschermen we onze samenleving niet beter tegen verkeersveelplegers die herhaaldelijk de fout in gaan en daarbij slachtoffers maken? Waarom zouden we het rijgedrag van ernstige verkeersovertreders, na een straf en rijontzegging, niet eerst monitoren? Reclassering en toezicht worden tenslotte ook ingezet bij plegers van ernstige geweldsdelicten. Zij moeten, na het uitzitten van hun straf, eerst laten zien dat ze weer veilig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Waarom hoeven plegers van verkeersdelicten waarbij slachtoffers zijn gevallen dan niet te laten zien dat zij weer veilig kunnen deelnemen aan het verkeer?

Dat zijn vragen die het Fonds Slachtofferhulp al geruime tijd bezighouden, omdat de kans op recidive groot is én de impact op het leven van slachtoffers en nabestaanden enorm kan zijn. Samen met het CBR en een aantal partners uit het werkveld hebben we ons enige tijd geleden verenigd in een expertgroep waarmee we de mogelijkheden van gedragsbeïnvloeding door middel van monitoring verkennen. Dit initiatief is ook opgenomen in het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2022 – 2025 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Sybesma: “We zijn al een eind.” “De techniek is er en is bijna klaar om getest te worden. Maar er is meer nodig. Het opleggen van zo’n maatregel waarmee het rijgedrag van ernstige verkeersovertreders gemonitord wordt, moet namelijk worden opgenomen in de Wegenverkeerswet én worden verankerd in het strafrecht. Dan worden ook rechters in staat gesteld dit daadwerkelijk op te leggen. En zover is het helaas nog niet.

Wij hopen dat de motie op veel steun kan rekenen. Als ons initiatief breed wordt gedragen in de Kamer, dan is dat een fijne opsteker. Het motiveert ons om onze missie voort te zetten. Zodat nieuwe verkeersslachtoffers kunnen worden voorkomen en de samenleving bete

De redactie van Medemblik Praat bestaat uit 2 personen die zo goed mogelijk proberen het nieuws voor en door inwoners van de gemeente Medemblik te brengen. Daarnaast maken wij gebruik van toeleveranciers voor beeldmateriaal van incidenten/ongevallen Heb jij een tip voor de redactie? Mail ons op redactie@medemblikpraat.nl