Medemblik niet langer onder verscherpt toezicht provincie voor o.a. toezicht en handhaving, tegengaan illegale bewoning nu prioriteit

MEDEMBLIK – Medemblik stond sinds afgelopen jaar onder verscherpt toezicht van de provincie omdat, vooral omdat het ambtelijk apparaat niet op sterkte was, op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Door samen te werken met de provincie is de gemeente Medemblik er in geslaagd het ambtelijk apparaat weer op een dusdanig niveau te brengen dat de provincie heeft besloten om het verscherpt toezicht te stoppen.

Lees ook: Kom werken bij de gemeente Medemblik

Voor 2024 heeft de gemeente Medemblik zich 5 doelstellingen gesteld, zo gaat Medemblik scherper controleren in illegale bewoning, het verbeteren toetsen van evenementen, het terugdringen van lasten onder dwangsom, het verbeteren van de advisering van de Veiligheidsregio en wil Medemblik de overlast veroorzaakt door knalapparaten tegengaan.

Wel heeft Medemblik nog steeds te kampen, zoals zoveel gemeenten en bedrijven, met te weinig capaciteit om alle werkzaamheden uit te voeren, daarom kiest Medemblik er ook voor om de werkzaamheden op basis van gestelde prioriteiten en risicoanalyse op te pakken en uit te voeren. Dat houdt dus in dat werkzaamheden met een lage prioriteit langer op de plank blijven liggen waardoor werkzaamheden met een hoger prioriteit sneller opgepakt kunnen worden, een vrij normaal gebruik in Nederland en de wet staat het ook toe.