Aanvraag omgevingsvergunning kappen van twee schietwilgen Sijbekarspel

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit.

Politiek wil snelheid Westerstraat Sijbekarspel beperken

Diverse bewoners van de Westerstraat reageren positief op de plannen maar wijzen ook vooral naar de eigen inwoners van Sijbekarspel die regelmatig het gaspedaal te diep indrukken

Jeugdige criminelen op roverspad in Benningbroek/Sijbekarspel

Heeft u ook een videodeurbel of een buitencamera hangen, bekijk de beelden, mochten deze 2 jongens daar ook op staan deel de beelden met de politie.

Verkeersbesluit vrijliggende fietspad Westerstraat Sijbekarspel te vervangen door een fietsstrook

door middel van het aanbrengen van een onderbroken strook in de kleur rood met een breedte van 1 meter en 70 centimeter inclusief fietssymbolen op het wegdek

Verkeersbesluit voorrangsregeling kruising Westerstraat en de Vekenweg te Sijbekarspel

de kruising Westerstraat – Vekenweg momenteel gelijkwaardig is ingericht: verkeer dient voorrang te verlenen aan verkeer dat van rechts komt

Gemeente verleent vergunning voor aanleg paardrijbak Westerstraat 51 Sijbekarspel

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Zomermarkt bij het kerkje van Sijbekarspel

De markt is ingevuld met een gevarieerd aanbod van o.a. antiek en brocante, diverse soorten planten, woonaccessoires, keramiek, boeken, bloemen en jam.

Herinrichting Benningbroek/Sijbekarspel flink duurder door stijgende kosten

kosten zoals materialen die flink duurder zijn geworden maar ook loonkosten

Verkeersmaatregelen kermis, Sijbekarspel

Bijzonderheden: geldt ook voor aanwezige parkeervakken en wegsleepregeling van kracht.

Aanvraag kappen van een schietwilg Sijbekarspel

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure.

Bijrijder ongeval met sportwagen overleden

Een trauma-arts uit Rotterdam moest worden ingevlogen