Weggesleepte vaartuig op de Burgemeester Elmersstraat Sijbekarspel

Op grond van artikel 4:17 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Medemblik 2024 is op 16 mei 2024 op de Burgemeester Elmersstraat ter hoogte van huisnummer 81 te Sijbekarspel een rode boot uit het water verwijderd. Het vaartuig is op 22 april 2024 gestickerd, daarna is niet binnen de gegeven begunstigingstermijn de overtreding hersteld. Hieronder leggen wij het vervolg uit.

Juridisch kader

Op 22 april 2024 is er een last onder bestuursdwang opgelegd op het vaartuig. Dit betekent dat het vaartuig voor 25 april 2024 verwijderd moest zijn en op eigen grond geplaatst moest worden of moest voldoen aan de in het overtreden artikel gestelde eisen. Dit is niet gebeurd waardoor wij op grond van artikel 5:21 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevoegd zijn om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen. In dat artikel staat:

Onder last onder bestuursdwang wordt verstaan: de herstelsanctie, inhoudende:  • a.Een last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding, en
  • b.De bevoegdheid van het bestuursorgaan om de last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd.

Kan het vaartuig opgehaald worden?

Op grond van artikel 5:30 Awb heeft de rechthebbende tot 2 weken na publicatie van deze bekendmaking de gelegenheid om het vaartuig op te halen.

Volgens artikel 5:25 lid 1 Awb geschiedt de toepassing van last onder bestuursdwang op kosten van de overtreder. Om de kosten niet te ver te laten oplopen is het wijselijk om het vaartuig zo snel mogelijk op te halen. Het is ook mogelijk om afstand te doen van het vaartuig. U geeft dan de gemeente het recht om het vaartuig te verkopen of te vernietigen. De kosten lopen dan dus niet verder op. Afstand doen van het vaartuig of een afspraak maken om het op te komen halen kan door contact op te nemen met BOA@medemblik.nl.

Vernietiging/verkoop van het vaartuig

Als de rechthebbende het vaartuig niet uiterlijk binnen 2 weken na publicatie van deze bekendmaking heeft opgehaald dan wordt het vaartuig verkocht of vernietigd. Het college mag dit doen op basis van artikel 5:30 Awb.