Ouders van een kind met een Wlz krijgen vanaf 1 juli dubbele kinderbijslag

Dubbele kinderbijslag intensieve zorg is een tegemoetkoming voor ouders van kinderen die veel extra zorg nodig hebben.

Ouders noemen het op non-actief zetten van voorzitter Pvo school fantastisch nieuws, ‘nu vooruit kijken’

De school en de ouders hebben de bevestiging gekregen dat de externe hulp die gespecialiseerd is in het optimaliseren van scholen voor onderwijsinspecties vaststaat

“Moeders” bestaan straks niet meer als het aan het kabinet ligt

Ook de wet Basisregistratie Personen moet worden aangepast vind het kabinet daar moet sekseneutrale terminologie worden gehanteerd.

Jeugdzorg nog verder in het nauw, kabinet wil ruim 500 miljoen bezuinigen, ouders moeten bijdragen

Het kabinet denkt aan een bijdrage door de ouders dat gebaseerd zal zijn op het inkomen, des te hoger het inkomen des te hoger de eigen bijdrage die dan kan…

Ouders PVO school in Hoorn starten petitie om de school open te houden, door solo-actie bestuurslid moet de school nu sluiten

“Het is zo onterecht wat deze school wordt aangedaan, het onderwijs is door de inspectie goed bevonden maar door bureaucratisch idioterie de nek om wordt gedraaid.” vertelt een ouder

Steeds duurder wordende schoolspullen en sportclubs zet ouders voor dilemma

Steeds meer gezinnen kampen met geldzorgen en kloppen aan bij fondsen voor steun.

Scholen mogen niemand meer uitsluiten bij schoolreisjes, vrijwillige ouderbijdrage is vrijwillig, niet verplicht

Zowel in het primair onderwijs als voortgezet onderwijs moeten álle kinderen mee kunnen doen aan de activiteiten

Steeds meer ouders lijken te kiezen voor een groene kinderopvang.

Willen we dat onze kinderen gezond opgroeien, dan moet hier ook oog voor komen in politiek Den Haag

Loket voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagen open.

Eind november gaat het loket voor de rest van de ouders open.

Ouders zonder kinderopvangtoeslag krijgen tegemoetkoming doorbetalen bso

Het gaat met name om gezinnen waar één ouder werkt en de ander niet

Het kabinet trekt €15 miljoen uit om ouders en jongeren helpen bij het vinden passende plek op school.

MEDEMBLIK – Word je in de les gemist, trekt de leraar meteen aan de bel; lukt het even echt niet om naar de les te komen, dan komt deze via…