Jeugdzorg nog verder in het nauw, kabinet wil ruim 500 miljoen bezuinigen, ouders moeten bijdragen

MEDEMBLIK – Het kabinet gaat 511 miljoen euro extra bezuinigen op de hervormingsagenda Jeugd. Het gaat in 2025 en 2026 om 500 miljoen euro en dan vanaf 2027 structureel 511 miljoen euro. Het kabinet denkt aan een bijdrage door de ouders dat gebaseerd zal zijn op het inkomen, des te hoger het inkomen des te hoger de eigen bijdrage die dan kan oplopen tot 1500 euro per jaar.

In het coalitieakkoord staat dat voor de aanvullende maatregelen op het terrein van jeugd naast de eigen bijdrage ook gedacht kan worden aan het normeren van de behandelduur. Het normeren van de behandelduur komt niet in deze tabel voor omdat dit al onderdeel is van de Hervormingsagenda. Hierin is afgesproken de meest effectieve behandelduur mee te nemen in het kader van effectiviteit (kwaliteitskader en richtlijnen) en in het kader van reikwijdte. Zodoende is dit geen maatregel die kan worden ingezet voor de aanvullende besparing.

De besparingsopgave voor 2024 is reeds teruggedraaid. De besparing voor de jaren daarna staat wel nog ingeboekt. Het is aan een nieuw kabinet om over de invulling van de structurele 511 mln te besluiten of de besparing te schrappen door middel van het vinden van alternatieve dekking. Indien er op korte termijn geen nieuw kabinet is gevormd, zal het demissionaire kabinet zijn verantwoordelijkheid nemen om een passende oplossing te zoeken voor de ingeboekte besparingen op korte termijn, mede in het licht van de overheidsfinanciën.