Scholen mogen niemand meer uitsluiten bij schoolreisjes, vrijwillige ouderbijdrage is vrijwillig, niet verplicht

MEDEMBLIK – De schoolreisjes staan weer voor de deur en dit jaar zijn een paar aanpassingen ingegaan. Zo is de vrijwillige bijdrage van ouders aan uitjes echt vrijwillig. Ouders die het geld niet hebben hoeven nu niet meer te vrezen dat hun kind niet op schoolreisje mag, de school moet dit dan zelf betalen.

Zowel in het primair onderwijs als voortgezet onderwijs moeten álle kinderen mee kunnen doen aan de activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd. Steeds meer scholen besluiten om geen ouderbijdrage meer te heffen en betalen dergelijke activiteiten vanuit de financiering van de overheid.

Wel besluiten veel scholen om de pretparken links te laten liggen, en niet om de prijs van het toegangskaartje maar om de kosten van de busreis naar het pretpark. Deze zijn vaak hoger dan het toegangskaartje van een pretpark en dat is vrijwel niet op te brengen voor een school.

Veel scholen kijken nu naar alternatieven, goedkoper, dichterbij en vaak te bereiken op de fiets, of gezamenlijk door de ouders worden gebracht en weer opgehaald.