Bestemmingsplan ‘Andijk – Buurtje 3A’ onherroepelijk

ANDIJK – De gemeenteraad van Medemblik heeft het bestemmingsplan op 27 oktober 2022 vastgesteld. Het bestemmingsplan is een juridisch planologische regeling voor het verplaatsen van een onbenut bouwvlak voor één woning naar de plek waar de schuur staat aan Buurtje 3A in Andijk. Ook wordt het toegestaan om twee woningen te realiseren in het bouwvlak in plaats van één woning. Hierdoor is het mogelijk om de schuur te transformeren in een twee-onder-één-kapwoning.

Het bestemmingsplan heeft van 18 november 2022 tot 31 december 2022 ter inzage gelegen. In deze periode konden belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan. Tegen het bestemmingsplan is geen beroep ingesteld. Het bestemmingsplan is daarom op 31 december 2022 onherroepelijk geworden.