Hoogheemraadschap moet grondwaterpeil verhogen om huiseigenaren niet op hoge kosten te jagen

MEDEMBLIK – Ondanks de overvloedige neerslag van de afgelopen 2 maanden, in februari viel er gemiddeld ruim 120 mm neerslag in de gemeente Medemblik, krijgen huiseigenaren van wie hun huis niet is onderheid te maken met mogelijk schade aan de fundering vanwege het lage waterpeil dat door het Hoogheemraadschap wordt aangehouden.

In een rapport over funderingsschade door het lage grondwaterpeil in Nederland spreekt met van ruim 400.000 woningen die getroffen kunnen worden met schade aan de fundering. Er wordt dan ook richting de waterschappen opgeroepen om problemen met funderingen te voorkomen door het grondwaterpeil niet verder meer te verlagen.

De onderzoekers naar funderingsschade spreekt dan ook over een enorm bedrag dat nodig is om de funderingsproblemen bij de woningen aan te pakken, minimaal 50 miljard euro. Het Rijk wordt dan ook opgeroepen om met een subsidie en/of leenmogelijkheden te komen om huiseigenaren van wie hun huis niet is onderheid en schade hebben aan de fundering te helpen. Voor de eerst komende 12 jaar gaan de onderzoekers uit van 12 miljard euro. Om te voorkomen dat sommige gebouweigenaren het herstel van hun fundering niet kunnen betalen, moeten de nu al voor hen bestaande leenmogelijkheden worden verbeterd.

De funderingsproblematiek wordt nu onvoldoende aangepakt volgens de onderzoekers, dit omdat onduidelijk is welke gebouwen in Nederland precies funderingsschade hebben of nog zullen krijgen. Daardoor wordt (toekomstige) schade aan de fundering niet verwerkt in de woningprijzen en kunnen onwetende kopers en huurders in forse problemen komen. Een belangrijke voorwaarde voor een doeltreffende aanpak van de funderingsproblematiek is dat funderingsinformatie over alle gebouwen in Nederland op korte termijn boven tafel én beschikbaar komt. Over enkele jaren moet die informatie daarom verplicht worden gedeeld bij de verkoop of verhuur van woningen en andere gebouwen.