Medemblik verleent vergunning voor renovatie Maria Bernadetteschool en kinderdagverblijf Medemblik

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken…

Kinderopvangtoeslag in 2024 extra verhoogd

De maximum uurprijzen worden vanaf 2024 voor alle opvangsoorten tot 2,95% boven het huidige gemiddelde tarief verhoogd.

Partou kinderopvang: ‘proef met uitwasbare luiers’

Partou bestelt en gebruikt jaarlijks ongeveer 6,3 miljoen luiers

Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruiken crèche/kinderopvang Hauwert

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 8 september 2023 voor zes weken inzien in het gemeentehuis

Aanvraag uitbreiden en brandveilig gebruiken van de kinderopvang Twisk

De aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure

Aanvraag verbouwen dorpshuis tot crèche/kinderopvang Hauwert

U kunt in een later stadium een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit van de gemeente.

Complexe regelgeving barrière voor kinderopvang, GemeenteBelangen wil actie Medemblik

Volgens Paarlberg ontvangt GemeenteBelangen met regelmaat vragen van inwoners over het starten van kinderopvang en/of kinderdagverblijf.

Steeds meer ouders lijken te kiezen voor een groene kinderopvang.

Willen we dat onze kinderen gezond opgroeien, dan moet hier ook oog voor komen in politiek Den Haag

Toeslag kinderopvang straks niet meer gebaseerd op aantal gewerkte uren

WEST-FRIESLAND – Mensen met kleine kinderen of mensen die werken in de kinderopvang krijgen vanaf 1 januari 2023 te maken met een aanpassing voor de toeslagen kinderopvang. De hoogte van…

‘Sluiting opvang heeft grote gevolgen voor motoriek van kinderen’

WEST-FRIESLAND – De kinderopvangsector kampt al lange tijd met een tekort aan personeel. De coronacrisis komt daar nog eens bij. Het houdt de kinderopvang in een houdgreep. Steeds vaker verschijnen…

Tijdelijke maatregelen tegen werkdruk en personeelstekorten in de kinderopvang

DEN HAAG – De kinderopvangsector kampt al langer met een hoge werkdruk en personeelstekorten. Daarom komt het kabinet met maatregelen die op korte termijn meer lucht moeten geven aan de…