Aanvraag verbouwen dorpshuis tot crèche/kinderopvang Hauwert

dorpshuis hauwert

HAUWERT – Op 22 juni 2023 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van het dorpshuis tot crèche/kinderopvang en het brandveilig gebruik van de kinderopvang op locatie Heemraad Witweg 2, 1691EC Hauwert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00001071. De aanvraag betreft: het brandveilig gebruiken en handelen in strijd met de ruimtelijke regels

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een ontwerpbesluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Zienswijze

U kunt in een later stadium een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit van de gemeente. Bij de publicatie van het ontwerpbesluit zullen wij u hierover nader informeren. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Loading

One thought on “Aanvraag verbouwen dorpshuis tot crèche/kinderopvang Hauwert

  1. Jan 2 juli 2023 at 11:11

    Het betreft hier niet het hele dorpshuis maar het deel wat vroeger ook al kinderopvang was

Comments are closed.