Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruiken crèche/kinderopvang Hauwert

gemeentehuis

HAUWERT – Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van de crèche/kinderopvang op locatie Heemraad Witweg 2 in Hauwert. Het ontwerpbesluit betreft de volgende activiteit(en) het brandveilig gebruiken

U kunt het ontwerpbesluit inzien

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 8 september 2023 voor zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Lees ook: Aanvraag verbouwen dorpshuis tot crèche/kinderopvang Hauwert

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit?

Dan kan iedereen binnen de inzagetermijn een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan burgemeester en wethouders (Postbus 45, 1687 ZG Wognum), onder vermelding van “zienswijze over ontwerpbesluit omgevingsvergunning met zaaknummer Z2023-00001071”. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00. Wij betrekken uw zienswijze bij onze besluitvorming. Tegen het definitieve besluit kunt u in beroep.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.

Loading