Aanvraag uitbreiden en brandveilig gebruiken van de kinderopvang Twisk

Op 29 augustus 2023 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden en brandveilig gebruiken van de kinderopvang op locatie Beukenlaan 79 in Twisk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00001414. De aanvraag betreft: het bouwen van een bouwwerk en het brandveilig gebruiken

Procedure uitbreiding kinderopvang

De aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een ontwerpbesluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Zienswijze

U kunt in een later stadium een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit van de gemeente. Bij de publicatie van het ontwerpbesluit zullen wij u hierover nader informeren. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.