Bekendmaking: Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wijzigen van het gebruik naar zorglocatie, De Pijp 8 en 8A in Wervershoof

Op 11 juni 2024 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik naar zorglocatie op het perceel De Pijp 8 en 8A in Wervershoof. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2024-00001136. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • •afwijken van regels in het Omgevingsplan

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.