Bekendmaking: Melding ontvangen voor Kruin 11 te Wervershoof (Toepassen van grond of baggerspecie)

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft op 31 mei 2024 namens gemeente Medemblik een volledige melding ontvangen voor het project ‘T.o. Kruin 11, Wervershoof’ aan Kruin 11 te Wervershoof. Het gaat over klasse landbouw/natuur grond nodig voor opknappen speeltuin. De melding heeft het kenmerk OMG-032792/DMS461907.

Het betreft een melding zoals bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Van deze melding wordt overeenkomstig artikel 10.20, eerste lid van het Omgevingsbesluit een kennisgeving gedaan.

De melding gaat over de volgende activiteit(en):

  • 1.Toepassen van grond of baggerspecie (Bal §4.124)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via postbus@odnhn.nl of het telefoonnummer 088-102 13 00. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer (OMG-032792/DMS461907) te vermelden.