Bekendmaking: Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een toegangspoort, cameramast en aanbrengen verharding op het perceel Dijkweg 1 in Andijk (reguliere voorbereidingsprocedure)

De gemeente heeft op 12 juni 2024 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2024-00000387 voor een omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een toegangspoort, cameramast en aanbrengen verharding op locatie Dijkweg 1 in Andijk. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • •Bouwactiviteit (omgevingsplan)
  • •uitvoeren van een werk of werkzaamheid

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u tot en met 26 juli 2024 inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met het team Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Bezwaar

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden (verzenddatum: 12 juni 2024).

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt / beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt. Meer informatie vindt u op www.medemblik.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar kunt indienen.