Hart voor Medemblik fractieleider ook deel campagneteam BBB Europese verkiezingen

Het zou gaan over conflicten binnen de partij

Dankzij tegenstem PVV/VVD/BBB en NSC wordt er een half miljard extra bezuinigd op de jeugdzorg

Wethouder Yannick Nijsingh zegt over deze extra bezuinigingen: “Het Rijk komt niet met ‘grenzen’ tot waar de jeugdzorg reikt waardoor wij als gemeenten niet kunnen begrenzen maar wel betalen met minder geld.”

Column Andrea van Langen: ‘Uitdaging’

Op de foto zie je Carry Pothuis-Smit. Ze was in 1920 de eerste vrouw in de Eerste Kamer. Nu, ruim 100 jaar later vermoed ik dat ik de eerste Westfriese…

BBB, VVD, GroenLinks en PvdA willen van Noord-Holland een duurzame provincie maken

Om stikstofreductie mogelijk te maken wordt ingezet op bewezen technieken en onderzocht welke nieuwe en innovatieve trajecten hier een bijdrage aan kunnen leveren.

BBB samen met de VVD, PvdA en GroenLinks vormen coalitie Noord-Holland

De nieuwe gedeputeerden worden naar verwachting tijdens de Provinciale Statenvergadering van 17 juli geïnstalleerd

Coalitie in Noord-Holland met BBB, VVD, GroenLinks en PvdA mogelijk

De fracties van de BBB, VVD, GL en PvdA hebben daarom besloten de formatiefase in te gaan en de inhoudelijke onderhandelingen over een coalitieakkoord te starten.

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, de meest waarschijnlijke coalitie in de provincie

Ondanks de flinke verschillen op het gebied van het stikstofprobleem tussen BBB en GroenLinks/PvdA.

Winst BBB is doodsteek voor vliegveld Lelystad, West-Friesland blijft overlast bespaard.

Voor West-Friesland, en dan vooral voor de inwoners van Enkhuizen, Andijk, Wervershoof, Medemblik, Opperdoes en Twisk zal het ook een opluchting zijn dat door de mogelijke sluiting de komst van…

BBB en WaterNatuurlijk komen uit de bus als de grote winnaars Waterschapsverkiezingen

De BoerBurgerBeweging (BBB) komt als nieuwkomer met 118 zetels de besturen binnen.

Winst BBB bij de Waterschappen zorgt voor tweedeling, wel of niet hoger grondwaterpeil.

BBB is voorstander van het verhogen van het grondwaterpeil om zo de landbouwsector van voldoende water voor hun akkergronden te garanderen.

Ongelooflijk, BBB in elke provincie de grootste

ook bij de Waterschapsverkiezingen grijpt BBB de macht.