Winst BBB bij de Waterschappen zorgt voor tweedeling, wel of niet hoger grondwaterpeil.

MEDEMBLIK – Niet alleen greep BBB de winst bij de provinciale verkiezingen, ze zijn ook de winnaars van de Waterschapsverkiezingen, iets waar de landbouwsector blij mee zal zijn. BBB is voorstander van het verhogen van het grondwaterpeil om zo de landbouwsector van voldoende water voor hun akkergronden te garanderen.

Maar met het verhogen van het grondwaterpeil komen eigenaren van woningen en bedrijfspanden weer in de problemen, hoger grondwater tast de funderingen van hun panden aan met alle gevolgen van dien. Deze zien het liefst dat het grondwaterpeil laag wordt gehouden.

Andere vormen van overlast door een te hoge grondwaterstand (zowel op een particulier perceel als in de openbare ruimte) zijn:

  • verwelking van flora door drassige tuinen en langdurig nat openbaar groen
  • kortsluiting
  • het opdrijven van rioolbuizen
  • schade aan kabels en leidingen
  • schade aan wegen (opvriezen in de winter)
  • meer schade aan bomen (een ondiep wortelsysteem maakt bomen instabiel)

Een grondwaterstand die van nature te hoog is kan door een beperkte bergingscapaciteit in natte periodes snel tot overlast leiden.

Maar juist de landbouw heeft veel voordeel bij een hogere waterstand, zeker in de zomermaanden wanneer er vrijwel geen regen valt en de kans op uitdroging van de gronden groot is. Afgelopen jaar mochten landbouwers in diverse regio in Nederland niet meer sproeien omdat de waterstand te laag was en er onvoldoende aanvoer was van regenwater uit hoger gelegen gebieden uit landen als Oostenrijk en Duitsland.

De landbouwsector hoopt dan ook dat BBB actief zal zijn in het verhogen van de waterstand om zo de gewassen te voorzien voldoende water.