WerkSaam Westfriesland is genomineerd voor de verkiezing van Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2022.

WEST-FRIESLAND – De jaarlijkse verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar wordt georganiseerd door de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM). ‘In de huidige crisistijd vinden we het juist belangrijk om de trots…

‘Dudley is al de derde storm van het jaar’

WEST-FRIESLAND – Storm Dudley, die vandaag over ons land trekt, is alweer de derde storm van het jaar. De storm zal vanaf vanavond tot zeker morgenmiddag ons land parten spelen.…

Bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s omhoog vanaf 1 januari 2022

WEST-FRIESLAND – Gaat u in een elektrische auto van de zaak rijden? En het is een nieuwe auto? De bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s gaat omhoog van 12% naar 16%.…

Afvalstoffenheffing gemeente Medemblik ruim 300 euro vanaf 2022

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik heeft de tarieven die vanaf 2022 gaan gelden voor het ophalen en verwerken van afval bekendgemaakt. Een één persoonshuishouden gaat € 226,79 betalen, een gezin…

Jaarkalender 2022 van New Creations Fotografie Opperdoes, de natuur in West-Friesland in de picture

OPPERDOES – Dit jaar heeft New Creation Fotografie twee jaarkalenders gemaakt, met daarin natuurbeelden die Agnes Druijf heeft gefotografeerd in de regio; van prachtig kruiend ijs in Schellinkhout en besneeuwde…

Westfriese gemeenten wachten invoering nieuwe woonwet af voor ze zelf beslissingen nemen

WEST-FRIESLAND – Op 1 januari 2022 treed de nieuwe woonwet in werking, in deze wet is geregeld dat kopers van een koopwoning de eerste 4 á 5 jaar eerst zelf…

Heeft u een variabel energietarief, dan stijgt deze in 2022 met 20 euro

REGIO – Door het ingrijpen van het kabinet, er worden honderden miljoenen euro’s uitgetrokken om gezinnen te compenseren voor de explosief gestegen energieprijzen, zal de gemiddelde stijging van de energieprijs…

Begroting 2022 vastgesteld door gemeenteraad

MEDEMBLIK – Op donderdag 4 november zijn de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 met meerderheid vastgesteld door de gemeenteraad. In de begroting staat wat de gemeente de komende jaren…

Nettobijdrage kinderopvang stijgt keihard in 2022

WEST-FRIESLAND – De nettobijdrage voor de kinderopvang neemt in 2022 met honderden euro’s toe. De verhoging wordt veroorzaakt door een beperkte stijging van het door de overheid te vergoeden maximum…

MirandaMania 2022

MEDEMBLIK – Er is veel veranderd in onze wereld in twee jaar tijd, maar eigenlijk ook weer niet. Er zijn nog steeds heel veel mensen die veel steun nodig hebben…

Gemeente Medemblik maakt stevige financiële keuzes voor een toekomstbestendige gemeente

MEDEMBLIK – Het college van B&W heeft de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. De bezuinigingstaakstelling was niet eerder zo groot. Er zijn stevige keuzes…