Westfriese gemeenten wachten invoering nieuwe woonwet af voor ze zelf beslissingen nemen

WEST-FRIESLAND – Op 1 januari 2022 treed de nieuwe woonwet in werking, in deze wet is geregeld dat kopers van een koopwoning de eerste 4 á 5 jaar eerst zelf in deze woning moeten wonen voor ze hem mogen gaan verhuren aan derden.
Het kabinet heeft deze wet in het leven geroepen om speculanten van de woonmarkt te weren. Deze groep koopt massaal koopwoningen op die ze daarna tegen hoge huren weer verhuren, veelal aan uitzendbureaus die daar hun personeel in onderbrengt.
Annette Wammes van de gemeente Medemblik zegt in een reactie tegen de redactie: ‘De praktijk moet nog uitwijzen in hoeverre deze regeling juridisch uitvoerbaar is en of het de gewenste effecten oplevert. Op dit moment zetten wij onze capaciteit en middelen op andere zaken in. Dit neemt niet weg dat wij de ontwikkelingen over dit onderwerp (ook in de andere Westfriese gemeenten) volgen dus wij sluiten het voor de toekomst niet uit.
De Woonschakel laat al wel in hun verkoopcontracten opnemen dat de kopers van een huurwoning verplicht 5 jaar in deze woning moeten wonen voor ze hem kunnen gaan verhuren. Mocht een koper zich daar niet aan houden dan heeft De Woonschakel het recht om de koop ongedaan te maken en de woning weer in beheer te nemen.
Zie hierboven het interview dat verslaggeefster Roos Bähr had met directeur Albert Gieling van De Woonschakel waar dit ook ter sprake is gekomen.