SP Noord-Holland wil actie provincie voor een veilige provinciale weg rond Medemblik

n240 knelpunten

MEDEMBLIK – De provinciale weg N240, gelegen in West-Friesland en de Noordkop, staat bekend als een onveilige weg. Er hebben zich in de afgelopen jaren meerdere ongevallen voorgedaan, sommige met dodelijke afloop. De SP stelt opnieuw vragen aan het provinciebestuur om de verkeersoverlast en de gevaarlijke verkeerssituaties rond de stad Medemblik aan de kaak te stellen.

Ter hoogte van de stad Medemblik ligt één groot verkeersknelpunt. Automobilisten die de rotonde N239-N240 nabij Medemblik naderen, weten direct de meest gevaarlijke punten aan te wijzen. Zo ook de fietsers die gebruikmaken van het Opperdoezerpad en de bestuurders van landbouwvoertuigen”, zo stelt Statenlid Wim Hoogervorst. De SP wil daarom graag weten hoe de provincie deze knelpunten gaat aanpakken. De gevaarlijke fietsoversteekplaats op de N240, nabij het spoor van de stoomtram Hoorn-Medemblik en het ontbreken van een parallelweg tussen de Almereweg en de Koggenrandweg zorgen voor ongewenste verkeerssituaties.

Met de aanleg van het ontbrekende deel parallelweg wordt, volgens gedeputeerde Jeroen Olthof, spoedig begonnen. Maar daar houdt het nog niet bij op: deze provinciale weg N240 ligt namelijk tegen en binnen de bebouwde kom van Medemblik, wat eveneens voor velen een doorn in het oog is. Hoogervorst: “Doorgaand verkeer richting Wieringerwerf moet tot twee keer toe een merkwaardige slinger maken. De hele afwikkeling van deze provinciale weg levert in en om de stad verkeersopstoppingen en gevaarlijke manoeuvres op. Het is erg onlogisch en het zorgt voor veel overlast.

De SP wil dat er op termijn iets wordt gedaan aan al deze knelpunten en draagt goede oplossingen aan. De provincie zal de SP-vragen binnen dertig dagen beantwoorden.

Lees ook:

sp-vragen_over_mogelijke_aanpassingen_trace_n240_bij_medemblik

Loading