Verlengen N240 en rotonde N239 weer verder vooruitgeschoven door de provincie, wordt uitstel straks afstel?

MEDEMBLIK – Al jarenlang is de gemeente Medemblik bezig om de parallelweg van de N240 verlengd te krijgen tot aan de N239 om zo Opperdoes te ontlasten van het zware verkeer dat nu door het dorp richting de Wieringermeer rijdt. Alle politieke partijen in de gemeenteraad hebben al menige malen aan de bel getrokken wanneer dit nu eens gaat gebeuren.

Zo ook het CDA die in mei 2021 al eens samen met het CDA Noord-Holland schriftelijke vragen heeft gesteld aan de Gedeputeerde Staten over het doortrekken van de parallelweg en de rotonde in de N39 bij de aansluiting met de N240.

In schriftelijke vragen aan het college van Medemblik schrijft het CDA Medemblik: “Bij de beantwoording van deze vragen is aangegeven, dat de promotie van dit project van de studiefase naar de planfase in het iMPI, in maart aan de Staten zou worden voorgelegd. Dit laatste is echter niet gebeurd. In de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid van 14 februari 2022 is hierover gesproken door het provinciale CDA. In dit overleg is aangegeven dat deze promotie op zijn vroegst zal plaatsvinden in november 2022.

In dit overleg is ook aangegeven dat het college van GS in gesprek is met de gemeente Medemblik over een oplossing.”

Knelpunten aankaarten

Vanuit de Provinciale Staten is het CDA Medemblik medegedeeld dat er regelmatig een regio overleg is tussen wethouders en het college van Gedeputeerde Staten waarin dergelijke knelpunten kunnen worden aangekaart en dat het belangrijk is hierop bij herhaling terug te komen. Daarnaast moet er worden gewacht op een onderzoek dat door de LTO gaat worden gehouden.

Claudia Selders-Kroezen en Piet Ligthart van het CDA Medemblik schrijven in de brief: “Het stelt ons teleur dat het project, waarvan in 2018 gedacht werd dat het in 2020 zou worden uitgevoerd, terug naar een studiefase is geplaatst. En de verwachting dat dit in maart 2022 (opnieuw) ‘gepromoveerd’ zou worden naar een planfase, in maart 2022 opnieuw een half jaar wordt uitgesteld.”

Beide raadsleden willen daarom dan ook het volgende van het college weten:

  1. Is het college van bovenstaande op de hoogte?
  2. Zijn er recent gesprekken gevoerd tussen provincie en gemeente?
  3. Zo ja, kunt u ons meenemen in de strekking van deze gesprekken?
  4. Met welke ideeën ‘over een oplossing’ vanuit onze gemeente, zit u aan de overlegtafel?