Plannen voor realisatie appartement Westerstraat 39 Sijbekarspel

SIJBEKARSPEL – Op 2 augustus 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een appartement in een bestaand bedrijfsgebouw op het perceel Westerstraat 39, 1655LC Sijbekarspel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-001605. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De gemeente Medemblik kan deze termijn één keer verlengen met zes weken. De gemeente Medemblik kan de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.