Oud-Andijk wil poldermuseum verkopen, college geeft akkoord

ANDIJK – Terug naar het jaar 2017, Stichting Oud-Andijk had plannen gemaakt om van het Poldermuseum om te bouwen naar een Centrum voor Water. Veel inspanningen van de Stichting, de gemeente Medemblik en stakeholders zoals het Hoogheemraadschap, PWN, Rijkswatersstaat en de Provincie Noord-Holland ten spijt lukte het de stichting niet om een sluitende begroting te krijgen waardoor verkoop van het gebouw nog de enige optie is. In 2020 werd de gemeenteraad al op de hoogte gebracht van deze plannen.

Na de verkoop kan de Stichting Oud-Andijk beschikken over de verkoopopbrengst van het gebouw en zo haar museale activiteiten te behouden en zelfs door te ontwikkelen. De gemeenteraad van Medemblik moet toestemming geven omdat dit in het eigendomsbewijs opgemaakt tijdens de oprichting van de stichting in 1978 staat.

De voormalig gemeente Andijk heeft in 1978 een eenmalige subsidie van € 57.600,- verstrekt voor de koop van het gemaal om er een museum van te maken. Daarnaast heeft de raad in 2017 via een amendement een eenmalige projectsubsidie van € 30.000,- beschikbaar gesteld voor het realiseren van het plan om het poldermuseum naar een Centrum voor Water te transformeren.

Omdat de plannen voor het Centrum voor Water niet gerealiseerd zijn, hebben we met de stichting afgesproken dat de eerder verstrekte projectsubsidie van € 30.000,- terug wordt betaald. De bijdrage van € 57.600,- uit 1978 willen we niet verrekenen.

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de advertentie

De stichting heeft het gebouw sindsdien zelfstandig in stand gehouden en er zelf in geïnvesteerd. De stichting heeft de middelen nodig om de plannen voor het voortzetten van de activiteiten in het Dijkhuis te realiseren.

De stichting verkoopt het pand voor € 267.659,-. Hiervan gaat € 30.000,- naar de gemeente. Van de resterende verkoopopbrengst kan de stichting het Dijkmagazijn in stand houden en uitbreiden. De €30.000,- vloeit naar de algemene middelen.

De gemeenteraad beslist eind februari over de verkoop

Eén gedachte over “Oud-Andijk wil poldermuseum verkopen, college geeft akkoord

Reacties zijn gesloten.