Ontwerpbesluit omgevingsvergunning werknemersverblijf Veenakkers Wervershoof ter inzage

WERVERSHOOF – De gemeente heeft op 7 juli 2022 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000864 voor een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het verblijf voor de huisvesting van 26 buitenlandse werknemers op locatie Veenakkers 34B t/m R, 1693NR Wervershoof. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning verleend. Het besluit betreft: brandveilig gebruiken werknemersverblijf

U kunt het ontwerpbesluit inzien

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 15 juli voor zesweken inzien in het gemeentehuis. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit?

Iedereen kan binnen de inzagetermijn een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan burgemeester en wethouders (Postbus 45, 1687 ZG Wognum). Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00. Medemblik betrekt dit bij haar besluitvorming. U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen. Tegen het definitieve besluit kunt u in bezwaar en/of beroep.