Hart voor Medemblik wil uitleg college over € 12.000,- euro voor het gratis te bezoeken “Klimaatcircus?”

MEDEMBLIK – Niels de Waal van de Hart voor Medemblik fractie wil van het college weten of het klopt dat de gemeente 12.000 euro heeft uitgegeven voor 8 voorstellingen van het ‘klimaatcircus’ en waarvoor de nodige reclame is gemaakt. De Waal laat weten dat Hart voor Medemblik niet twijfelt aan het feit dat het klimaat veranderd maar stelt wel vragen aan het college voor meer duidelijkheid over deze uitgave.

In een brief aan het college schrijft Niels de Waal: “Tijdens de voorstellingen van dit gezelschap worden angstbeelden getoond over wat klimaatverandering in haar ogen mogelijkerwijs zou kunnen aanrichten. Hierbij worden onder meer beelden laten zien van fors ondergelopen (Westfrieze) landschappen waarin bijvoorbeeld alleen nog een kerktoren boven het water uitsteekt en van een sprinkhanenplaag. Ook de vraag of we in de toekomst wellicht naar Duitsland zouden moeten verhuizen als gevolg van hoge waterstanden komt aan de orde.

Daarnaast wordt door het gezelschap over sommige politici en wetenschappers laatdunkend gedaan. Uiteraard (en gelukkig!) staat het Het Klimaatcircus vrij om te uiten wat haar dunkt. Daarover geen misverstand. Het gaat ons dan ook allerminst om dit gezelschap, maar slechts om de rol en de positie van de gemeente in deze. De kosten voor onze gemeente bedragen hiervoor, zo begrepen wij, in totaal € 12.000,- euro. Dat zou neerkomen op 1500 euro per voorstelling van nog geen uur met daarin 2 acteurs.

De Hart voor Medemblik raadslid wil dan ook weten of het klopt dat Medemblik 8 van deze voorstellingen heeft ingekocht tegen een prijs van 12.000 euro, mocht dit niet correct zijn dan wil De Waal weten hoeveel het dan wel heeft gekost. Daarnaast wil Niels de Waal weten of de uitgaven uit het potje voor het klimaatadaptiefonds en het rioolfonds zijn gekomen en of alle advertentiekosten voor de 8 voorstellingen door de gemeente Medemblik zijn bekostigd en hoeveel geld hiermee bemoeid is geweest. De Waal vraagt zich dan ook af of het college of een ambtenaar vooraf de voorstelling heeft bekeken en pas daarna een besluit heeft genomen.

Maar Niels de Waal wil vooral weten waarom de gemeente Medemblik deze voorstellingen die in ogen van Hart voor Medemblik zwaar suggestief en doemdenkend van karakter zijn en daarmee de schijf van partijdigheid toont steunt en met welk doel de gemeente heeft gekozen voor het financieel ondersteunen van deze voorstelling.

De Waal is dan ook benieuwd of de gemeente Medemblik in de toekomst bereid is om ook financiële steun te gaan verlenen aan initiatieven van mensen en/of organisaties die dit soort doemscenario’s als gevolg van klimaatveranderingen betwijfelen om zo een evenwicht te creëren in deze discussie. De Waal wil daarom ook van het college weten of zij het met hem eens is dat een dergelijke investering van 12.000 euro in deze financiële moeilijke tijden beter niet had kunnen worden gedaan waardoor deze 12.000 euro nu nog beschikbaar was geweest en benut had kunnen worden voor zaken die een directe positieve invloed op de inwoners van de gemeente Medemblik had kunnen hebben.

Niels de Waal zet ook grote vraagtekens bij de hoeveelheid bezoekers van de voorstellingen, volgens De Waal kwamen bij één voorstelling maar 15 mensen kijken. De Waal wil daarom ook het precieze aantal bezoekers per voorstelling weten van het college, dit natuurlijk exclusief het aanwezig horecapersoneel en toevallig aanwezigen.

Loading